Ongedierte bestrijding

Knaagdierenbestrijding, insectenbestrijding, ontsmetting: Culex biedt u een complete service om ongedierte zoals ratten, muizen, kakkerlakken en vliegen weg te houden en te bestrijden. Het aanbod ongediertebestrijding wordt aan uw wensen en behoeften aangepast en garandeert een optimale bescherming van uw bedrijf. Aan de hand van een grondige controle van uw vestiging wordt een preventief beschermingssysteem opgesteld. Wanneer een plaag uitbreekt, voert Culex de nodige curatieve maatregelen uit. Culex biedt ook aanvullende diensten zoals duivenwering en adviseert klanten omtrent bedrijfsvoering, aanpassingen aan het pand en de hygiëne.

Woont u niet in Amsterdam maar net daar buiten? Ook dan helpen wij u met ongediertebestrijding.

Ik heb last van:

Muizen
Ratten
Vliegende insecten
Kruipende insecten
Integrated Pest Management

Culex Pest Control Management bestrijdt en neemt weringmaatregelen volgens de IPM-methode. Dit is verlicht vanaf januari 2023.

Wat is Integrated Pest Management?

Integrated Pest Management (IPM) is een methode om plaagdieren aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. IPM heet ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing.

Hoe werkt Integrated Pest Management?

IPM is een continu proces: binnen uw bedrijf let u er steeds op hoe u problemen met muizen, ratten en andere plaagdieren kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede wering en hygiëne, en door samen te werken met omliggende bedrijven en instanties.

Zo maakt u de omgeving onaantrekkelijk voor plaagdieren. Ze zullen zich er minder snel vestigen. Een professioneel plaagdierbestrijder helpt u hierbij.

Bestrijding volgens Integrated Pest Management

Bij IPM start de bestrijding pas als de preventieve maatregelen niet werken. De bestrijding begint met niet-chemische bestrijdingsmiddelen, zoals klapvallen.

Werken deze bestrijdingsmiddelen niet of is de volksgezondheid in gevaar? Dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsnog toegestaan. Alleen professionele plaagdierbestrijders die gecertificeerd zijn mogen deze middelen gebruiken.

Minder chemische bestrijdingsmiddelen

IPM beperkt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijk voordeel, want deze middelen zijn giftig voor mens en dier en slecht voor het milieu. Ook kunnen knaagdieren resistent worden voor chemische middelen.

Door IPM is er minder risico dat er bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen terechtkomen. Ook op die manier vergroot IPM dus de voedselveiligheid.

Waar staat dit in de wet?

Plaagdierbestrijders werken sinds 2017 al volgens de IPM-methode om muizen, ratten en andere knaagdieren buiten te bestrijden. Vanaf 1 januari 2023 is deze methode ook verplicht bij de bestrijding van knaagdieren in gebouwen.

Waarom Culex

  • Vakkundig en efficiënt
  • Advies op maat
  • Resultaatgerichte oplossingen

Heeft u last van ongedierte neem dan contact met ons op